Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Boris Zala
Národ ako (ne)samozrejmosť
Anotácia
Autor – filozof, politik, publicista, vysokoškolský pedagóg – vo svojich štúdiách dokumentuje, ako sa niektoré formy ľudského bytia rodia ako (ne)samozrejmosť výkonom, pomerom síl a ako sa univerzalizujú, teda stávajú sa mocou. A, napokon, aj ako sa legitimizujú, ako si nachádzajú oprávnenie. Štúdie predstavujú predovšetkým pokus o iný uhol pohľadu, o novú interpretáciu, o hlbšie zvýznamňovanie niektorých momentov dejinno-mocenského pohybu. Autor osobitne poukazuje na kľúčový význam europeizácie slovanského sveta, resp. demokratizácie a stability Ruska v globálnom mocenskom politickom usporiadaní sveta, predovšetkým z hľadiska širších záujmov Slovenska. Boris Zala ako intelektuál pertraktuje otázku hlbšieho dejinného zmyslu bytia národa a skúma aj to, akú úlohu chce a má tento národ zohrávať v aktuálnych politicko-mocenských a kultúrno-civilizačných siločiarach Európy a sveta.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €