Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Tido J. Gašpar
Červený koráb
Anotácia
Krátka próza Tida J. Gašpara predstavuje zaujímavý impulz pre slovenskú literatúru prvého poprevratového desaťročia. Dielo Tida J. Gašpara sa tradične považuje za počiatočnú etapu lyrizačných tendencií v medzivojnovej próze. Zaraďuje sa k ornamentálnej próze, ktorá sa vyznačuje jazykovou, štylistickou i sujetovou inováciou. Vydanie jeho najlepších beletristických prác je zaujímavé nielen z hľadiska štúdia literárneho vývinu, ale aj z hľadiska estetického. Červený koráb predstavuje reprezentatívny výber z Gašparových zbierok dvadsiatych a začiatku 30-tych rokov 20. storočia. Vydanie je obohatené o hodnotenie života a diela autora, o esej Európa a Slovensko: Gašparov imperiálny a nacionálny sen, o edičnú poznámku a vysvetlivky, ktoré ozrejmujú niektoré zastarané výrazy použité v Gašparovom jazyku, a doslov, ktorý osvetľuje výber poviedok v spojitosti s celou autorovou tvorbou, ako aj postavenie autora v kontexte slovenskej medzivojnovej (poprevratovej) literatúry.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €