Predajná cena: 3,98 € (119,90 Sk)
Karol Rosenbaum
Karol Štúr
Anotácia
Autor sa usiluje vystihnúť základné črty tejto osobnosti a obdobie jeho pôsobenia. Monografia zachytáva študijné roky Karola Štúra v Györi, Šoproni, Bratislave a v Berlíne. Predstavuje ho ako kaplána vo Vrbovom, neskôr ako profesora a rektora gymnázia ev. a. v. v Modre. Autor sa pokúsil zobraziť Štúrovu činnosť v samých počiatkoch, v čase jeho pôsobenia v študentskej Spoločnosti reči a literatúry československej. Tu sa zrodila Štúrova básnická tvorba a koncepcia národného, slovanského uvedomenia, ktorému zostal Karol Štúr verný po celý život. V Modre nebol len vynikajúcim pedagógom, ale aj oddaným vychovávateľom mládeže v duchu svojho národného slovanského presvedčenia. Hoci sa táto osobnosť dostávala do tieňa mladšieho brata Ľudovíta, Rosenbaumova monografia Karol Štúr (Náčrt tvorby a života) sa ho z tohto tieňa snaží dostať bližším osvetlením.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €