Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk) Kniha je v dotlači.
Alexandra Pavelková
Prísaha (Príbehy o Vimke)
Anotácia
Knižka ponúka kultivovaným jazykom vyrozprávané príbehy z minulosti takmer legendárnej. Autorka citlivo uchopuje folklórne i historické prvky, pričom ich dokáže skĺbiť do uceleného tvaru dnes populárneho žánra historickej fantastiky. Aj preto bezpochyby osloví širšie čitateľské vrstvy. Model typickej akčnej fantastiky je obohatený jemnou psychologizáciou. V kontexte slovenskej literatúry ide o vôbec prvú knihu slovanskej historickej fantastiky. Pavelková nacionalizmom, archaizáciou a násilnou pseudoľudovosťou výrazovej i významovej stránky čiastočne sprofanované povesťové dedičstvo adekvátne približuje modernému čitateľovi. Z hľadiska vnútroliterárneho vývinu slovenskej prózy je dôstojnou pokračovateľkou a zavŕšiteľkou snáh autorov parafráz slo-venských povestí (Domasta, Janota). Pavelkovej prózy výrazným spôsobom prostredníctvom citlivého uchopenia lexiky obohacujú slovenský jazyk. Vo veku internetovej skratkovitosti ponúka živé slovo, schopné svojou mágiou opäť naučiť ľudí (i mladých) počúvať, rozprávať, rozprávať sa – a azda i čítať.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €