Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Ladislav Švihran
Hviezdne okamihy
Anotácia
Ladislav Švihran: Hviezdne okamihy 1
Známy a úspešný autor literatúry sa v knihe podujal spracovať
fakty o nepredvídaných udalostiach, ktoré rozhodli o osudoch
niektorých historických iniciatív takpovediac proti logike
vývinu: porážka hitlerovských vojsk pri Moskve, víťazstvo
Angličanov pri Waterloo a pod. Švihran svojou novou knihou
poskytuje vzrušujúce čítanie, ale aj poučenie o nevyspytateľnosti
dejín.
Recenzie
, 16.04.2004Ladislava Švihrana Hviezdne okamihy

Ladislav Švihran patrí medzi medzi súčasnú špičku v žánri
literatúra faktu. Dokázal to v posledných rokoch viacerými
knižnými dielami, ktoré zaznamenali nielen čitateľský úspech, ale
boli aj príspevkom do tohto, na Slovensku nie celkom
emancipovaného, literárneho žánru. Najnovšia kniha Ladislava si
vybrala zaujímavú tému: hviezdne okamihy v dejinách ľudstva.
Hviezdne okamihy sú okamihy, v ktorých sa osud istých pohybov,
ktoré dovtedy vyzerali nezvratné a jednozančné, odrazu zvrtol a
priniesol sovjim nositeľom sklamanie a porážku. Autor takto
zhromaždil informácie o viacerých udalostiach zo vzdialenejších i
novších dejín, aby ich predstavil v takomto nečakanom osvetlení
(viaceré udalosti z druhej svetovej vojny, z napoleonských bojov,
z križiackych ťažení, z česko-slovenských vzťahov a pod.). V
každom prípade sa Švihranovi podarilo takto osvetliť viaceré
historické fakty, ale najmä priniesť vzrušujúce čítanie o nich,
ktoré dozaista pritiahne širšie vrstvy čitateľov, ale aj
odobrníkov, a prinúti ich zamyslieť sa nad kľukatými cestičkami
dejín.


Sú chvíle, niekedy okamihy, ktoré nás nečakane zastihnú a
nadlho, ba ja navždy rozhodnú o osude jedincov, národov, štátov a
ríší. Väčšina veľkých myšlienok, objavov a vynálezov vďačí za
svoj zrod jeinému šťastnému okamihu. Túto historickú koincidneciu
využil Ladislav Švihran vo svojom novom faktografickom rukopise s
názvom Hviezdne okamihy. Predkladá svojim čitateľom dosť
zaujímavých, ba niekedy až ohromujúcich historických príbehov,
ktoré poatvrdzujú, že dejiny sú nevyrátateľné. Kniha obsahuje 20
kapitol, v ktorých sú tematicky príbuzné dejinné príbehy a v
ktorých sa striedajú individuálne príbehy s historickými
hviezdnymi okamihmu (napr. porážka Nemcov pri Moskve v druhej
svetovej vojne, porážka Napoleona pri Waterloo a pod.).
Ladislav Švihran v tomto rukopise preukázal schopnosť
zhromaždiť historické fakty, dať im adekvátny literárny
(jednotlivé príbehy majú 2-10 strán) a naplniť ich pútavým a
nesprofanovaným obsahom.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €