Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Miroslav Pius
Záznam o vnútornom exile
Anotácia
Autor v autobiografickej próze Záznam o vnútornom exile priamočiaro nastoľuje „generačnú ukrivdenosť“, ktorá je akousi sebaprojekciou do času minulosti, keď nebola núdza o krivdy. Na margo tejto knihy Alexander Halvoník napísal: „Kým sa Pius pohybuje v reáliách rodnej dediny, dokáže byť pri všetkej rozšafnosti hutný a presný, no keď prekročí Rubikon onej šesťdesiatosmičkárskej bezútešnosti a vojde do svojho konsolidačného mestského očistca, stáva sa neurčitý, neistý a neschopný prozaicky sformulovať svoju obseciu inak ako opisovaním. Napriek tomu je jeho próza príjemným prekvapením.“
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €