Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Jaroslav Vlnka
Púšť
Anotácia
Autor sa v najnovšej zbierke básní zaoberá problémami s individuálnou platnosťou. Poukazuje na situáciu človeka, ktorý sa pokúša v určitých kultúrnohistorických súradniciach vytvárať hodnotový systém na základe súladu svedomia a ľudskej prirodzenosti. Vlnkova básnická zbierka využíva motív púšte, ktorý evokuje priestor pokoja a súčasne krajnej osamelosti. Obsahuje však výrazne pozitívny moment, ktorý predstavujú jeho skryté indispozície. Predovšetkým zamyslenie alebo zvnútornenie pocitov a myšlienok. Je to zároveň priestor stretnutia so sebou samým, s vlastnou minulosťou, priestor pre opätovnú rekapituláciu medziľudských i spoločenských vzťahov. Jeho poézia je plná odkazov na známe témy, ale žiadne horory, erotické šťavy, výkriky, bľabot či bes. Nikdy nič s prehnanou gestikuláciou. Rozumová kontrola veršov. Klasická tematika – žena, zem, láska, boh, pokoj...
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €