Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk)
Milan Hodža, Jozef Škultéty
Polemika o Československom rozkole
Anotácia
Polemika o Československom rozkole je prvým titulom novej edície Politologického odboru Matice slovenskej Pramene a polemiky. Je to súbor dvoch významných diel: Milan Hodža – Československý rozkol a kritická reakcia naň od Jozefa Škultétyho – Stodvadsať rokov zo slovenského života. Hodžova práca, dnes už pomerne málo známa, sa v čase svojho vydania stala jedným z najprepracovanejších diel presadzujúcich umelý koncept jednotného „československého“ národa a ostáva jedným z hlavných zdrojov ideológie etnického čechoslovakizmu. Škultétyho polemika naopak vychádza zo svojbytnosti slovenského národa. Realizáciu tohto vydavateľského projektu nemožno hodnotiť inak, ako významný edičný počin, ktorý prístupnou formou, pri bohatej faktografickej základni v poznámkovom aparáte, sprítomní v celistvosti jednu z prvých slovenských vedeckých polemík odborníkom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o myšlienkové prúdy, národné a štátne koncepcie týkajúce sa Slovákov a Slovenska v predchádzajúcich storočiach.
ISBN 978-80-8061-305-1
EAN 9788080613051
Rozmery: 135 x 208 mm, počet strán: 440, tvrdá väzba
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €