Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Pavol Malohradňanský
O živote bez vedy ?
Anotácia
Paľo Malohradňanský, vlastným menom Ing. Pavel Krajči debutoval rozsiahlou knihou čŕt, úvah, esejí a poviedok Čriepky a iné ...ky z fajkového bytu (2004). Druhá autorova kniha Človek a jeho zánik (vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, 2008) je súbor filozofických úvah a filozofujúcim esejí, v ktorej sa ako človek s vysokoškolským odborným vzdelaním chemika zamýšľa nad najpodstatnejšími problémami súčasného sveta i budúcich ľudských pokolení. Jeho najnovšie dielo Život bez vedy? je žánrovo príbuzné predchádzajúcej knihe. Je to súbor úvah a esejí o zmysle, postavení a poslaní vedeckého bádania v dejinách ľudstva. Vysoko vyzdvihuje pokrok, ktorý v priebehu dejín dosiahla veda najmä v prírodných vedách. Zároveň však poukazuje aj na jej „sizyfovské prekliatie“, ktoré sa prejavuje najmä v tom, že každý nový objav, každá vyriešená úloha prináša na stôl vedeckého výskumu celý rad nových otázok, výziev a požiadaviek na ďalšie riešenia. V týchto súvislostiach poukazuje aj na Darwinovu teóriu o vzniku a pôvode druhov, ktorá dodnes patrí medzi základné diela modernej vedy, no napriek tomu neodpovedá na všetky otázky. Už dávnejšie sa totiž ukazuje, že schopnosť živých organizmov prispôsobiť sa životnému prostrediu v záujme zachovania druhu nie je podmienená len ich prítomnosťou a životom v danom prostredí, ale že bola v nich, v ich ústrojenstve cieľavedome naprogramovaná.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €