Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je v dotlači.
Losskij N.O
Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad
Anotácia
Filozof, predstaviteľ ruskej emigrácie podáva v knihe systematicky usporiadanú, štylisticky brilantne zvládnutú analýzu diel F. M. Dostojevského – jedného z najvýznamnejších ruských klasikov devätnásteho storočia. V súlade s názvom práce analyzuje styčné body spisovateľovho myslenia najmä s pravoslávnou vieroukou. Na konkrétnom materiále próz i denníkov ukazuje vplyv toho, čo bolo v mnohých z Dostojevského próz podstatou. Losského práca je popri nespornej materiálovej dôkladnosti prinajmenšom nepriamo polemicky zahrotená. Môžeme ju v dobovom kontexte vnímať aj ako rukavicu hodenú do tváre vulgárnemu materializmu marxistickej historiografie. Totiž, jeho predstavitelia náboženský rozmer Dostojevského diel zámerne negovali. Slovenská kultúrna verejnosť tak získava možnosť pohľadu z nových perspektív. Okrem tejto historickej a vývinovej hodnoty má však Losského dielo, najmä vďaka pútavému spôsobu spracovania čo povedať i dnešným čitateľom.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €