Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Pavol Dinka
Zápasy o slovenčinu
Anotácia
Kniha je kronikou historického zápasu o prežitie slovenčiny od čias Veľkej Moravy až po dnešok. Približuje napätú atmosféru bojov o kodifikáciu slovenského jazyka – bernolákovčiny, o uzákonenie štúrovskej spisovnej slovenčiny, načiera do útrpného obdobia silnej maďarizácie, do éry násilného presadzovania jednotného československého jazyka. Najväčšia časť knihy sa venuje urputnému zápasu o uplatnenie slovenčiny ako úradného a štátneho jazyka, osobitne novele jazykového zákona z roku 2009. Súčasťou knihy sú texty zákonov upravujúce používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €