Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Issac Bashevis Singer
Príbehy z detstva
Anotácia
Isaac Bashevis Singer
Príbehy detstva. Z angličtiny prel. Zuzana Vilikovská
Príbehy pre mládež, ale i pre dospelých, amerického nositeľa
Nobelovej ceny (1904-1991) s jedinečnými hrdinami a neobyčajnými
dejmi sa odohrávajú zväčša v židovských komunitách. S nezvyčajným
pôvabom využívajú charakteristické črty židovskej povahy
a židovské zvyky. Oslovujú dobrom, súcitom, úctou k múdrosti,
posolstvom lásky a súdržnosti rodiny. Prvý slovenský preklad
tohto výnimočného predstaviteľa súčasnej svetovej literatúry.
Vydavateľstvo SSS, viaz., 140 x 210, 186 s.
Recenzie
, 16.04.2004

Bashevis Singer: Príbehy detstva
Americký nositeľ Nobelovej ceny I. B. Singer patrí
rozhodne medzi špičky súčasnej svetovej literatúry. Je preto
škoda, že dosiaľ neexistuje slovenský preklad jeho diel.
Preto vítam iniciatívu VSSS, ktoré sa podujalo sprístupniť
slovenskej verejnosti aspoň jeho poviedky určené pre staršiu
mládež, ktoré sú však rovnako čitateľné, ako napokon celé
dielo tohto svojrázneho spisovateľa aj dospelému čitateľovi.
Zuzana Vilikovská vybrala z pomerne širokej palety týchto
príbehov 21 poviedok, ktorých námety pochádzajú z autorovho
detstva vo varšavskej židovskej štvrti väčšina z nich má
okrem dokumentaristického pôdorysu aj isté magické
vyústenie, ktoré dodáva týmto nezvyčajným prózam osobitný
šarm. Prekladateľka sa na úrovni zmocnila nielen židovských
reálií, židovského naturelu a prostredia, ale úspešne
prekonala aj prekladateľské úskalí zvláštneho Singerovho
humoru, ktorý tlmočí s neobyčajným citom a empatiou s textom
i jeho postavičkami. Jej prekladateľský text má švih,
presnosť i potrebnú razanciu a naozaj citlivo tlmočí to, čo
je na Singerovi najvzácnejšie: posolstvo o ľudskosti, o
potrebe ľudského sna aj napriek nepriazni osudu, ktorý sa
zhmotnil napríklad v hrôzach holokaustu.
Treba pritom zdôrazniť, že ide o prvý slovenský preklad
významného svetového autora.
Milan Richter
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €