Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Honoré de Balzac
Rozmarné poviedky
Anotácia
Honoré de Balzac: Rozmarné poviedky II
z francúzštiny preložil Blahoslav Hečko
Autor Ľudskej komédie, na celom svete uznávaný klasik francúzskej
literatúry napísal okrem množstva románov i krátke prózy, ktorými
chcel dokázať, že je väčší umelec, ako sa nazdávala kritika.
Rozmarnými poviedkami to presvedčivo dokázal. Kniha Rozmarné poviedky
II obsahuje 11 dosiaľ do slovenčiny nepreložených poviedok v
bravúrnom pretlmočení Blahoslava Hečka. Poviedky sú satirou na
pokrytectvo, chamtivosť a bezohľadnosť, ale sú plné nákazlivého
humoru, šteklivej erotiky a neviazanej zábavy.

Recenzie
, 16.04.2004


Honoré de Balzac: Rozmarné poviedky II v preklade Blahoslava
Hečku
Balzac napísal tri Dekády rozmarných poviedok (Les Contes
drolatiques). Prvá z nich vyšla i v slovenčine (Rozmarné poviedky
I). V druhom výbere Blahoslava Hečka je 12 poviedok. Ako je
známe, tieto nerománové útvary mali najmä kritike dokázať, že
Balzac je umelec a že vie napísať prózy nielen vyšperkované
trópmi, slovnými hrami, kalambúrmi a chiazmami, ale že vie do
nich vložiť popri transparentnej veselosti i hlboký ľudský obsah.
A to je priestor pre prekladateľké umenie doyena slovenského
prekladu. Hečko sa Balzacových textov zmocnil s príznačnou
bravúrou, pohral sa najmä s bohatou paradigmatikou slovných
spojení, inotajov a skrytých významov a predkladá čitateľovi
hotové bakchanálie prekladateľského umenia. Čitateľ nepochybne v
jednotlivých poviedkach nájde aj potešenie zo šteklivého humoru,
skutočne rozmarnej erotiky a nespútanej veselosti, ale aj
zaujímavé budú aj vážne polohy týchto mnohostrunne zvučiacich a
mnohovýznamovo pôsobiacich textov. Rozmarné poviedky II sú totiž
aj kritickou sondou do ľudských charakterov a autorovou pomstou
na bezduchosti, lakomosti, korupčníctve a iných neduhov, ktoré v
19. storočí šarapatili takisto ako dnes. Preto vnímame Blazacove
poviedky ako aktuálne posolstvo človeku dneška.
Alexander Halvoník


Balzacove tri dekády Rozmarných poviedok patria do zlatého fondu
svetovej literatúry. V slovenčine zatiaľ vyšla len prvá dekáda,
preto je vítaná prekladateľova iniciatíva, ktorej plodom je
ďalších 12 dosiaľ v slovenčine nepublikovaných Balzacových
poviedok. Napospol nadväzujú na tradície kurtoáznej literatúry,
ale majú typicky balzacovskú kritičnosť voči ponapoleonskej
francúzskej spoločnosti, voči deformáciám morálky, voči
čierno-červenej schizme a zbedačovaniu človeka raným
kapitalizmom. Tieto texty sa však vyznačujú aj rozprávčaskou
rozšafnosťou, bezuzdnou veselosťou a výsmechom pokrytectva či už
vo sfére cirkevnej a spoločenskej, alebo vo sfére individuálnej
či doslova erotickej. Balzac si naozaj nekladie na ústa servítku
a nezahmliva si pohľad ružovými predstavami o človeku ako takom,
ani o spoločnosti, ktorej je súčasťou. V jeho polyfonických
textoch našiel svoje uplatnenie, ba svoj živel i prekladateľ
Blahoslav Hečko. S pasiou sa pustil do riešenia prekladateľských
rébusov, ktorými tieto bohato oplývajú, a podarilo sa mu vytvoriť
naskutku príťažlivý ekvivalent Balzacovho umeleckého textu. Jeho
preklad možno pokladať za prekladateľský čin a v súčasnej
prekladateľskej inflácii i za dielo hodné nasledovania.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €