Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ján Stacho
Svadobná cesta
Anotácia
Ján Stacho: Svadobná cesta
Výber z prvých troch básnických kníh vedúcej osobnosti generácie
tzv. konkretistov, ktoré vyšli v šesťdesiatych rokoch. Autor sa
tu predstavuje ako výbušný lyrik s novým pohľadom na svet, novou
senzibilitou a najmä novou metaforikou. Jeho svet je plný
rozporov: skepsa, smútok a zúfalstvo sa striedajú s vierou v
život a ľudskosť, vypätá erotika je odvrátenou stranou bolesti,
ukrutnosti, smrti a hrôzy.

Recenzie
, 16.04.2004
Ján Stacho: Svadobná cesta

Šesťdesiate roky v slovenskej poézii možno pokladať za roky
Jána Stachu, ktorého básnická iniciatíva pritiahla k sebe celú
generáciu básnikov, ktorá vytvorila dielo dodnes považované za
zlatý vek modernej slovenskej poézie. Preto je potrebné neustále
sa vracať nielen k týmto rokom, ale najmä k básnickým fenoménom,
ktoré ho naplnili svojou neopakovateľnou aurou, predznamenajúcou
novú epochu vo vývine slovenského veršovníctva. Stachove prvé tri
knihy rozhodne majú takúto afinitu a zaslúžia si, aby boli nielen
na očiach tých, ktorí sa učia literatúru, ale aj tých, ktorí ju
interpretujú a nanovo uvádzajú do systému súčasných kultúrnych
hodnôt. Stachove knihy sa vyznačujú verbálnou virtuozitou a
jazykovou ekvilibristikou, ale ich hodnota je predovšetkým v
spôsobe nastoľovania základných vecí človeka v orchestrácii jeho
pochybností, skepsy, zúfalstva, myšlienok o smrti, ktoré sú však
podoprené rovnako silným dôrazom na kladné stránky rovnako
ústrojne vytvárajúce modernú rozporuplnosť moderného človeka,
najmä láskou, erotikou, domovom a krásou. Stacho je osnovateľom
skutočného polyfonizmu v slovenskej poézii, z ktorého čerpala
nielen jeho rovesnícka generácia, ale aj generácie jeho
nasledovníkov.


Ku klasikovi modernej slovenskej modernej poézie, akým je
nesporne básnik Ján Stacho, sa treba neustále vracať. Najmä
preto, že hlavne svojimi prvými tromi knihami, ktoré vyšli v
šesťdesiatych rokoch, vniesol do slovenskej poézie toľko vzruchu
a pozitívnej energie, že nevyprchala dodnes. Stacho bol nielen
všestranný inovátor, nielen principiálny vzbúrenec proti
všetkému, vrátane politického režimu, ale bol aj osnovateľ a
pionier nového videnia založeného na polysémii a polyfunkčnosti
slova. Jeho dynamická poetika dala rámec nielen generácii
dobových súpútnikov (Ondruš, Mihalkovič, Šimonovič, Kovalčík),
ktorí vytvorili školu tzv. konkretistov, ale ovplyvnila vývoj
slovenskej poézie na dlhé roky dopredu a jej stopy badať i v
súčasnom básnení. Najmä z týchto dôvodov treba, aby sa Stachova
básnická neopakovateľnosť znova pripomínala vydaniami jeho básní,
ktoré tým vstupujú do nového recepčného a interpretačného poľa,
kde môžu znamenať nové impulzy pre poéziu, ale aj pre rozvoj
duchovného života vôbec.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €