Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je v dotlači.
Rudolf Fábry
Uťaté ruky
Anotácia
Rudolf Fábry: Uťaté ruky 1
Kultovná zbierka jedného z hlavných protagonistov slovenského
nadrealizmu (1915-1982) na dlhý čas ovplynila vývin slovenskej
poézie. Autor sa ňou provokatívne rozišiel s vtedajšou
novosymbolistickou básnickou tradíciou a manifestačne v zmysle
francúzskeho nadrealizmu vytýčil pred poéziou nové smerovanie.


Recenzie
, 15.04.2004
Rudolf Fabry: Uťaté ruky
Básnika zbierka Ruda Fabryho Uťaté ruky je knižným debutom tohto
protagonistu slovenského nadrealizmu. Dvadsaťročný autor ňou
manifestačne reaguje na prevládajúcu postsymbolickú poetiku, ale
vyjadruje aj svoju nespokojnosť nad nedostatočnou razanciou
básnických smerov, akými boli poetizmus, expresionizmus či
katolícka moderna. Naproti tomu sa jednoznačnejšie vyhraňuje v
zmysle francúzskeho surrealizmu. Chce ňou dať "zaucho vrejnému
vkusu" a vedome chce byť provokáciou, ktorá by mala nastoliť
nový básnický režim. Fabry v prvej časti zbierky umiestnil istú
časť svojej dovtedy časopisecky publikovanej tvorby v cykle
Prolég, ktorého názov je však prečiarknutý dvomi silnými čiarami,
čo vlastne znamená rozchod s dovtedajším spôsobom písania a
definitívny príklon k novej poetike. Hlavná časť zbierky vzdáva
česť francúzskemu surrealistovi Bretonovi a českému Nezvalovi.
Fabryho zbierka sa tak stáva akousi prehliadkou literárnych etáp
básnenia od impresionisticko-symbolistického cez dadaizmus,
poetizmus až po surrealistické automatické texty. V tomto zmysle
Fabryho zbierka je nielen dokumentárnym svedectvom o zlome, ale
aj svedectvom o naozajstnom talente básnika, ktorý neraz prejavil
svoju životaschopnosť a inšpiratívnosť vo vzťahu k slovenskej
poézii. Preto pokladám za potrebné, aby táto zbierka ako významný
dobový literárny dokument bola k dispozícii nasledovným
generáciám.

Rudolf Fabry: Uťaté ruky
Básnickú zbierku Uťaté ruky pokladám nielen za knihu, ktorá vo
svojej dobe zohrala zásadnú kryštalizačnú úlohu vo vývine
slovenskej poézie, ale aj za doklad o vskutku nezvyčajnom talente
autora, ktorý mal nielen dar provokovať a búriť sa proti
konvenciám, ale aj dar zakladať niečo nové, čo sa ukázalo
produktívne, najmú ak bolo to bolo podložené novým videním
básnických i poznávacích súvislostí. Fabry zasiahol výrazným
spôsobom do veršovej formy, nastolil svojou zbierkou postulát
polytematickosti básne, modernej irónie a paródie, ale aj
hravosti a v istom zmysle i autonomnosti celej literárnej tvorby.
Týmto zostáva Fabryho zbierka nielen dokumentom o hľadaní nového
tvaru, ale aj zmysluplným prejavom básnickej subjektivity, ktorá
je schopná i po rokoch oslovovať svojou kŕčovitou krásou, ale aj
inšpirovať nové trendy.Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €