Predajná cena: 6,27 € (188,89 Sk) Kniha je v dotlači.
Imrich Kružliak
Úteky z tiesne
Anotácia
Imrich Kružliak – Úteky z tiesne (V tôni dvoch totalít)
Autor (1914), striedavo žijúci v Bratislave a v Mníchove, je známy ako básnik, prekladateľ, esejista a publicista. V ponúkanom diele sa zaoberá historickými faktmi, súvislosťami a vývojom na Slovensku po vzniku prvej ČSR po súčasnosť, zamýšľa sa nad pulzovaním času a hľadá odpovede na zložité dobové otázky. Nedáva sa strhnúť prúdom onoho kalného, meniaceho sa a pominuteľného, stojí nad ním a vyslovuje to, čo v premenlivom prúde času stojí a trvá. Píše o tom, čo najlepšie ovláda, čo videl, poznal aj odtrpel na vlastnej koži a na vlastnej existencii. Tomu zodpovedá dôraz i proporcie či kompozícia knihy, v tom sú hranice nielen jeho, ale každej osobnostnej, neakademickej historiografie.
brož., 260 str., 15 x 24 cm, MOC: 189 Sk
Recenzie
, 16.04.2004
Imricha Kružliaka Úteky z tiesne
Imrich Kružliak, zasvätený účastník literárnych a intelektuálnych
zápasov počas fašistickej totality, účastník SNP, povojnový
emigrant a spoluorganizátor slovenského exilu v zahraničí (BBC,
Slobodná Európa) sa vo svojich esejach a publicistických statiach
venuje osobnostiam, ktoré po druhej svetovej vojne neneašli inú
možnosť ako vzdorovať proti formujúcej sa a neskôr i jednoznačne
nastolenej totalite komunistického režimu. Autor je zdatný
publicista, jeho nespornou prednosťou je vecnosť a konkrétnosť, s
akou sa zmocňuje jednotlivých prípadov, ale aj nezvyčajný
intelektuálny nadhľad, ktorý dáva jednotlivé kauzy do
celoeurópskych súvislostí. Je nepochybne málo slovenských
historikov a publicistov, ktorí by sa takejto témy vedeli zmocniť
s takou argumentačnou erudíciou ako Kružliak. Jeho texty nie sú
len nezávislým objektívom zachytené udalosti, problémy a ľudia,
ale aj vzrušujúcim čitateľským dobrodružstvom, ktoré osvetľuje
mnohé neznáme alebo málo známe či do úzadia zasunuté súvislosti.
Kružliak má nielen dar živo evokovať atmosféru vtedajších čias,
ale aj dovidieť na koreň veci. K slovenskej emigrácii má
diferencovaný postoj, ktorý je často totožný so súčasným
európskym myslením. Nazdávam sa, že pre tieto vzácne vlastnosti
treba Kružliakove eseje vydať ako hodnoverné svedectvo o minulom,
z ktorého vyplýva viacero impulzov pre súčasnosť i budúcnosť
Slovenska.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €