Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je v dotlači.
Anton Marec
V dreve zomiera noc
Anotácia
Anton Marec – V dreve zomiera noc (Príbeh Majstra Pavla z Levoče)
Pôvodný autor známy tvorbou pre deti, mládež i dospelých, živo spojenou s prírodou, s horami –povesti a legendy Zlato pod Kriváňom, Zakliaty vrch v Tatrách, novela Na hrebeni víchrica, zbierka poviedok Stopy túlavej zveri, trojnovela Kroky proti vetru, prózy Za vrcholom vrchol, V doline dlhých tieňov, Kruté safari a iné – tentoraz opäť siahol po historickej téme: prozaicky spracoval osud neskorogotického rezbára Majstra Pavla, jedného z najväčších slovenských stredovekých umelcov, autora hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba v Levoči, súsošia kalvárie v Bardejove, oltára farského kostola v Spišskej Sobote.
brož., 72 str., 12 x 20 cm, MOC: 109 Sk


Recenzie
Slovenské Pohľady 1/2004
, 08.04.2004
Videné po svojom
Anton Marec
V dreve zomiera noc
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003
Vo svojej najnovšej próze Anton Marec zachytáva osudy Majstra Pavla. Umelca a Človeka. Umelca hrdého na svoje dielo, Človeka trpiacieho skutkom svojho syna. Umelca silného svojou slabosťou, lebo skúsenosť i hriech zaodial rúchom svätých, Človeka slabý vo svojej sile, lámúcej sa pod ťarchou sebadôkazov v trpkom geste vzdoru.
Anton Marec je v kontexte slovenskej literatúry známy predovšetkým svojimi prózami z vysokohorského prostredia. Debutoval roku 1982 zbierkou noviel s veľavravným názvom Na hrebeni víchrica. Prostrediu Horskej služby a horolezcov ostal verný tiež v knižkách Za vrcholom vrchol, Kroky proti vetru či V doline dlhých tieňov. Popri opisoch nádhernej prírody a osudoch ,,drsných chlapov“ v týchto knižkách nájdeme tiež svojskú filozofiu človeka odmietajúceho konzumnú spoločnosť a hľadajúceho v samote hôr duchovný rozmer seba samého i sveta navôkol. Tematický obrat k obdobiu neskorej gotiky preto nie je taký nečakaný ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Chrám prírody vystriedalo vnútro kostola, hrdé štíty vrchov honosné kupoly veží. Spájajúcim prvkom oboch prostredí je samota. Len človek ktorý má odvahu postaviť sa Bohu či Prírode zoči-voči sám za seba sa v dialógu s nimi dopracuje k najpodstatnejším otázkam. Oslobodený od rušivých vplyvov iných báda vo svojom vnútri. Kontemplujúc, zhovára sa mlčaním, nachádza vo vlastnej duši zlato a silu ku skutkom, ktoré by si predtým nedokázal ani len predstaviť.
Útla knižočka zachytáva majstra Pavla ako starnúceho muža, Tvorcu, dielo ktorého ostalo nepochopené, Otca syn ktorého sklamal – v krčmovej bitke zabil mladíka z Krakova. Majster Pavol ukrýva syna v neďalekom kláštore – a sám stojí pred rozhodnutím – ostať či odísť? Počas noci sa mu pred očami premietajú postavy a osudy z dôb dávno minulých, V kratučkých prestrihoch, prerušovaných veršami, vnútorným monológom postavy či písaním listu, v ktorom kajúcne popiera veľkú časť svojho Ja, sa pred nami odvíja príbeh talentovaného rezbára Jőrga, ktorý z Bavorska vandroval do Norimbergu, aby sa tam učil remeslu, zažil, lásku i slávu, umenie i nenávisť. V neskorý večer veľkonočného utorka roku 1538 sa radí s priateľom, evanjelickým duchovným Jánom Henckelom, odoláva ponuke syna svojho majstra Veitha Stwosza. Potom nás autor presunie dovnútra Henckelovho, ktorý si sprítomňuje slová svojho mocného ochrancu Jána Thurza. Minulosť splýva so súčasnosťou v slede výjavov, pospájaných túžbou autora vypovedať svoje názory o svete, Bohu, človeku umení i sebe.
Priestor, čas, rozprávači sa prelínajú a striedajú v zložitom rytme. Rezbár vyrezáva tak, aby pod jednoznačnosť známeho motívu ukryl nepremlčateľné rany svojho života. Dielo je autorom, autor dielom. Objektivity niet, lebo ona vedie k chladu remeselnej dokonalosti. Pod jej škrupinu však tvorca skrýva veci nehotové, rozjatrené. Pavol rovnako ako Anton. Drevom však krv presakuje dlhšie než papierom. Dlho, no neúprosne a na povrch prehrýza aj črvotoč spomienky.
Marcov Pavol je človekom stojacim na rozhraní epoch. Upätosť a pokora stredovekého človeka sa v ňom svári s hrdosťou renesančného tvorcu. Pravda, mnohé z myšlienok, ktoré mu prúdia hlavou, sú očividne ,,podsunuté“ autorom. Oproti decentnej snahe Ľuda Zúbka, ktorý sa roku 1956 v novele Skrytý prameň podujal rekonštruovať osud majstra Pavla so zachovaním špecifickej atmosféry doby, je Marcova novela do značnej miery aktualizovaná, subjektívnejšia. Prekračuje časové súvislosti a prihovára sa nám miestami väčšmi hlasom autora než hlasom postavy.
Podľa Marca sa totiž to najdôležitejšie v ľuďoch nemení, pretrváva, pretože ak by tak nebolo, bola by onedlho znetvorená podstata nášho bytia. A preto autora nezaujíma odlišné, nehľadá, ako autori Walterom Scottom ovplyvnenej historickej prózy, špecifickosť človeka minulosti. Chuť a vôňa severného Spiša prvej polovice šestnásteho storočia sú zahalené hmlistým oparom legendickosti Snežných hôr, historické reálie podávané tlmene, po kúskoch – akoby dejiny nesmelo stáli na prahu, tu a tam klopkajúc na dvere komnaty Fikcie. Marec do nie príliš zložitej osnovy málo známeho života majstra Pavla votkal pradeno povesti, žánra, tvorbu ktorého si vyskúšal v knižkách Zlato pod Kriváňom, Zakliaty hrad pod Tatrami či Jánošík, Jánošík. Tentoraz sa však autor nedrží folklórnej predlohy, ale na pozadí histórie prostredníctvom vnútorných monológov, sentencií a opisov vytvára vlastnú myšlienkovú i atmosférotvornú koncepciu. Ponúka príbeh, ktorý sa neodvíja v scén vonkajškových akcií. V texte nenájdeme popisy bitiek, ani ruchom kypiace obrazy trhovísk, krčiem a hostín, tak často sa vyskytujúce v množstve historických próz. Atmosféra Marcovej novely je komorná – a to miestami doslova, pretože hlavný hrdina je vo svojom reálnom, ,,mimospomienkovom čase“ fyzicky neprestajne v jednej miestnosti. Jeho pohyby sú obmedzené na niekoľko gest a písanie listu. Vonkajšková statickosť je však dokonale vyvážená dynamickosťou myšlienok.
V Dreve zomiera noc je príbehom ideí, prózou, kde dôležitejšie je myslené než reálne – a kde sa preto príznačne väčšina myšlienok i ,,akčných scén“ sústreďuje do pásma spomienok, nahrádzajúcich historické fakty i epickú objektivitu. Marcova próza zaujme subjektívnym videním problematiky, miestami žiaľ posunutým do polohy nadmerne vypätých gest a moralizovania.
Miloš Ferko

Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €