Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk) Kniha je v dotlači.
Jozef Mokoš
Vysielanie pre deti
Anotácia
Jozef Mokoš: Vysielanie pre deti
Básnik známy tvorbou pre dospelých, výrazne sa však prejavil aj ako autor píšuci pre deti a mládež. Detského čitateľa zaujal už Vkladnou knižkou rozprávok a básničiek. Najnovšia zbierka je plná detských básničiek, vtipných slovných hračiek, humorných príbehov aj zo života zvieratiek. Vtipnosťou za autorom nezaostáva ani ilustrátor Martin Kellenberger.
viaz., 80 str., x cm, MOC: 159,– Sk

Kniha je už vypredaná!
Recenzie
, 16.04.2004
Jozef Mokoš Vysielanie pre deti
Jozef Mokoš bol svojho času pôvodcom básnickej
iniciatívy, ktorá zanechala hlboké stopy v slovenskej
literatúry -- zbierka Praskanie krvi má dodnes čo povedať,
hoci od jej vydania uplynulo tridsať rokov. Nemenšie zásluhy
má Mokoš o rozvoj slovenského bábkárskeho umenia, pričom
jeho pôsobenie v tejto oblasti, a v oblasti umeleckej práce s
deťmi a pre deti, má zvlášť výrazné črty s dosahom na
celonárodnú úroveň umenia pre deti a mládež. Dlhoročné
skúsenosti a nevyčerpávajúca tvorivosť sa podpísali i pod
rukopis Zoopotámia, ktorý obsahuje jednak básne pre deti,
jednak autorské rozprávky. V oboch žánroch je napohľad
zrejmé, že Mokošovi ide o moderné texty, ktoré kalkulujú s
tvorivou účasťou malého čitateľa, hoci samé nesú výraznú
pečať autorskej osobnosti. Modernosť týchto textov spočíva
predovšetkým v tom, že detského čitateľa nepodceňujú, že
nezakrývajú pred ním nijaké problémy a otázky, ale vyžadujú
od neho, aby pri čítaní rozmýšľal, aby sa stal priamym
a aktívnym účastníkom veľkolepej hry, ktorú mu autor
pripravil. A je to naozaj veľkolepý ohňostroj nápadov,
slovných hračiek, hier s motívmi, príbehmi a myšlienkami.
Bude záležať na vydavateľovi, ako tieto skvelé texty
zakomponovať do knižky, ktorá sa nemôže nestretnúť ak nie s
úspechom, tak aspoň s porozumením detského diváka.

V rukopise Jozefa Mokoša s názvom Zoopotámia som našiel
poéziu a prózu pre deti a mládež, aká v súčasných
podmienkach, keď trh destskej literatúry je zaplavený
komerciou a neprofesionalitou, je potrebná ako soľ. Mokoš má
totiž okrem básnických predpokladov aj dhoročné skúsenosti s
prácou s mladým divákom a čitateľom a jeho texty to
preukazujú na prvý pohľad. Popri básnickej ľahkosti v nich
dominuje hravosť, ktorá však nie je samoúčelná ani bezduchá,
ale je spôsobom prezentácie veľmi aktuálneho obsahu. Akoby
prvou starosťou autora bolo posilňovanie sebavedomia
detského čitateľa: autor vstupuje do jeho naozajstných
problémov a mimovoľne ho navádza, aby sa ich nebál,
osvetľuje mi ich jeho vlastnými prostriedkami, exponuje mu
ich pred očami, nešetrí ho, ale vyžaduje od neho
partnerstvo, teda aj spoluúčasť na ich riešení. Sú to texty
sršiace humorom, dobromyseľnosťou, optimizmom, ale priam
úzkostlivo sa vyhýbajúce moralizovaniu, sentimentu, lacného
klišé. Nazdávam sa, že v dnešných časoch, keď komercia
ponúka deťom lacné nadbiehanie, otrepané rozprávkové finty a
nemálo autorských maniér, ktoré odvádzajú malého čitateľa od
seba a od zodpovednosti za vlastný život, prichádzajú
Mokošove náročné, ale vysoko komunikatívne texty ako na
zavolanie.

Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €