Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ladislav Nádaši Jége
Cesta životom
Anotácia
3. Ladislav Nádaši-Jégé: Cesta životom
Autobiografický román predstaviteľa slovenského naturalizmu, v ktorom sa autor s nezvyčajnou ostrosťou a otvorenosťou púšťa do zápasu s dvojtvárnosťou, príživníctvom, sebeckosťou, s nemorálnosťou oravskej smotánky a slovenského malomesta. Popri nezmieriteľnej kritike obžerstva, kartárstva, kupčenia so ženami, finančných machinácií a volebných podvodov nájdeme v Jégého románe polohy hlbokej lásky a súcitu s blížnymi.
Vyjde: II. kv. Formát: 15x21 Väzba:tvrdá str.: 150 Cena:149,- Sk
Recenzie
, 15.04.2004


Ladislav Nadáši-Jégé: Cesta životom
Román Ladislava Nádaši-Jégého dnes predstavuje málo známu
kapitolu slovenského naturalizmu. Doterajšia historiografia si na
Jégém väčšmi cenila jeho historickú spisbu, ale dielo, ktorým sa
tento epik prejavil ako nemilosrdný diagnostik slovenských
pomerov na pomedzi prvej svetovej vojny a prvej republiky,
zostalo pre celé generácie v úzadí. Dnes sa práve preto zdá
dôležité, aby sa toto dielo plne zaradilo do zlatého fondu fondu
slovenskej literatúry a svedčalo v ňom o modernom slovenskom
kriticizme, ktorý organicky patrí do výzbroje slovenskej moderny.
V postave Jozefa Svoreňa autor totiž ukázal niečo, čo napr. o
storočie pred ním vo francúzskej literetatúre ukázal Stendhal:
rozdvojenosť človeka medzi dvoma spoločenskými epochami,
rozčesnutosť indívdua medzi osobným štťastím a spoločenskou
objednávkou, rozpor medzi individualitou a sociálnou realitou vo
všetkých škálach jej farebnosti a odtienenosti. Nazdávam sa, že
práve týmito vlastnosťami patrí Jégého román do klasického
dedičstva, ktoré by malo byť neprestajne k dispozícii slovenskému
publiku ako opozícia voči príliš zideologizovaným predstavám o
vývoji slovenskej literatúry.


Ladislav Nadáši-Jégé: Cesta životom
Tento román patrí medzi vrcholné výkony L. N. Jégého, aj keď vo
vedomí verejnosti sa neprávom zafixovali jeho historické diela.
Román totiž vstupuje in medias res do žeravej slovenskej reality
v prvých desaťročiach tohto storočia a navidomoči ťaží z
rozporuplnosti slovenskej politiky, spoločenského života i
ideových predstáv o jej fungovaní. Na rozdiel od konjunkturálne
prijatých literárnych diel z tohto obdobia, sa Nádašiho román
vyznačuje priam naturalistickou krutosťou, výsmechom a sarakzmom,
ale vo svojich základných pasážach si zachováva triezvy vzťah k
realitám a najmä v psychologickej drobnokresbe sa môže rovnať
najlepším dielam Timraviným, pravda, uplatňujúc mužský aspekt
rozprávačstva, ale v tom istom momente aj zahŕňajúc oveľa širší
myšlienkový a pocitový svet. Týmto moderným prístupom a sa Jégého
dielo môže pokojne zaradiť do európskeho myšlienkového a
literárneho prúdenia. Je to jedna z kníh, ktorá by mala byť
trvalo na pultoch kníhkupectiev, aby bola prístupná čo
najširšiemu okruhu čitateľov.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €