Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Štefan Janšák
Vstup Slovákov medzi slobodné národy
Anotácia
Dielo z pera Štefana Janšáka, významného slovenského historika, archeológa, múzejníka a autora populárno-vedeckých, memoárových a historických monografií, patrí medzi najzaujímavejšie memoárové práce jedného z priamych účastníkov historickej udalosti – vzniku ČSR. Pre historickú vedu, ale aj pre širšiu čitateľskú verejnosť majú jeho pamäti nezastupiteľnú úlohu, pretože vždy poskytujú špecifickú, výsostne subjektívnu optiku na konkrétne historické udalosti, vďaka ktorým je potom možné postupne, ako mozaiku, skladať objektívny pohľad na konkrétne historické udalosti. Navyše kniha Štefana Janšáka má aj vysokú literárno-estetickú úroveň. Spolu so skutočnosťou, že je to jedno z mála dosiaľ nevydaných memoárov jedného z našich popredných dejateľov, možno jeho vydanie vnímať ako výrazný edičný počin a oneskorenú splátku dlhu výraznej osobnosti našich dejín.
Poslať recenziu
Meno: *
Text recenzie: *
Kontakt: *
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €